Om oss

FOS – Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté

FOS – Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté – är en paraplyorganisation för de 18 av regeringen utpekade frivilliga försvarsorganisationer (FFO) vilka har som primär uppgift att rekrytera och utbilda medlemmar som kan medverka i uppbyggnaden av det nya Totalförsvaret.

Dessutom skall man driva försvarsupplysning, bidra till folkförankring och försvarsvilja. Uppdragsgivare är Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

FOS Stockholms län arbetar aktivt för att frivilliga krafter som används vid olika samhällsstörningar är adekvat utbildade, har rimliga arbetsverktyg och stöd för uppgiften.

Vår inriktning är att det genom kompetensutveckling och kompetensöverföring mellan de olika organisationerna skall resultera i ett effektivare och mer hållbart användande av de frivilliga samtidigt som de frivilliga känner att deras bidrag till samhällets robusthet stärks.

FOS Stockholms län driver, tillsammans med andra aktörer inom krisberedskapen, ett arbete med att identifiera vägar och metoder som tillsammans med myndigheter och näringsliv skall kunna erbjuda och möjliggöra ett starkare samhällsskydd i nuvarande och framtida hotmiljö.

Engagera dig i någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer!